+359 899 777 666        +359 899 555 888        project@tophouse.bg

Направете запитване

Поради засиления интерес от ваша страна и зачестилите запитвания, ние от Топ Хаус
България преценихме, че индивидуалният подход към вас отговаря повече на нашата политика

 

ПРОИЗВОДСТВЕНО-АДМИНИСТРАТИВЕН КОМПЛЕКС "ТОП ХАУС" ООД

 

 

 

 

 

"Топ Хаус" ООД  е водеща българска компания в сферата на производство и продажба на многофункционални контейнери, модулни офисни и жилищни конструкции. Фирмата произвежда месечно над 5000 кв.м конструкции.

 

 "Топ Хаус" ООД разполага  със собствена модерно оборудвана производствена база с обща площ над 20 000 кв.м намираща се в гр. София, район Нови Искър, ул. Искърско дефиле №1 и търговски изложбени бази в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас, както и в чужбина - Мюнхен /Германия/ и Залцбург /Австрия/, където могат да бъдат видяни мостри и каталози на всички наши артикули.

 

Произвежданите от нас контейнери притежават сертификат за качесто EN ISO 9001-2015 и са окомплектовани с материали покриващи всички стандарти на Европейския съюз. Продуктите ни се отличават с:

- високо европейско качество

кратки срокове за изработка – до 3 /три/ дни

богат асортимент с над 300 вида базови многофункционални  контейнери, като при нас можете да откриете Вашето решение за мобилни офиси, магазини, павилиони, базари, технически контейнер, хладилни контейнери, санитарни контейнери, кабини за охрана, сглобяеми преместваеми къщи или пък да дадете воля и реализация на собствените си идеи и проекти

лично съотношение  - „технически параметри-цена”

 Ние от Топ Хаус ценим и уважаваме мнението на клиента, стремим се да бъдем коректни и да създаваме отлични работни взаимоотношения, затова сме спечелили доверието на редица  големи, средни и малки строителни организации, търговски фирми и частни лица, като част от тях са: Октоберфест, Керхер, Либхер, Мерцедес, Мегле, Мюлер, Главболгарстрой, СК-13 Пътстрой, Хидрострой, Хидромат, Геотехмин, Лукойл Нефтохим Бургас, Ромпетрол, Пристанище Варна, Пристанище Бургас, Холсим, Булгартрансгаз, България Еър Чартър, Софарма, Нов Български Университет, УНСС, Технически университет, Аграрен Университет – Пловдив,  Трейс Бургас, Български пощи, Енергоремонт Козлодуй, Метро Кеш енд Кери България, Бизнес парк София,  М-тел, БТК и много други.

 

 Новаторският ни дух и стремежът ни да се влияем от европейските и световни тенденции в производството на многофункционални контейнери ни помага за умелото реализиране на чуждестранния пазар, в страни като Румъния, Македония, Сърбия, Гърция, Холандия, Франция, Германия и Австрия.

 

 

 Top House Containers & Prefabricated - https://www.youtube.com/watch?v=URb_z7ZxYx8&feature=youtu.be

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 

   Политиката по управление на качеството е част от цялостната визия и политика на „Топ хаус“ ООД.

Политиката по управление на качеството е насочена към предоставяне на професионални и качествени услуги и продукти, съобразно приложимото национално и европейско законодателство, стандартите на компанията, фирмената култура и изискванията на пазара и заинтересованите страни.

Ръководството лично и с помощта на своите служители се ангажира в постоянното придържане към Политиката по качеството, като заявяват своите стратегически цели и приоритети:

- разширяване на заемания пазарен дял;

- повишаване на качеството на предлаганите услуги/ продукти в съответствие с нормативната уредба;

- установяване на дългосрочни отношения със стабилни партньори;

- въвеждане на нови методи и начини на работа, съобразени със съвременните изисквания на клиентите с цел тяхното задоволяване;

- използване на висококачествени материали и техника при извършване на дейността;

- непрекъснато подобряване и усъвършенстване на процесите в организацията;

- ефективно използване на наличните ресурси- материални, човешки и финансови, вкл. минимизиране на загубите;

- оптимизиране на работните процеси;

- изработване на собствена стратегия за развитие и повишаване на конкурентоспособността на базата на обратна връзка с клиентите, техните референции и оплаквания;

- развиване и подобряване на познанията, свързани с иновациите, по отношение на основните дейности;

- постигане и запазване на ангажираност на всички работещи с Политиката и целите по качеството;

- постоянна мотивация на работещите от името и за сметка на организацията;

- поддържане и непрекъснато развитие на лидерските качества на ръководството;

- поддържане на добри взаимоотношения с всички заинтересовани страни-клиенти, доставчици, партньори;

- осигуряване и поддържане на ефикасна работна среда;

- непрекъснато подобряване и усъвършенстване на внедрената Система за управление на качеството.

За реализация на политиката си ръководството на „Топ хаус“ ООД прилага следните основни принципи:

- лидерство- водеща роля на ръководството по отношение на управление на качеството;

-  управление на риска- определяне на рисковете и възможностите и предприемане на действия за овладяване на тяхното въздействие;

- прилагане на процесен подход при планиране, организиране, контрол и анализ на дейностите;

-  оптимизиране на ресурсите;

- поддържане ефикасността на системата чрез периодични прегледи от ръководството с отчитане мнението и интересите на заинтересованите страни;

- непрекъснато подобряване на системата чрез периодични анализи и наблюдение на дейността;

- осигуряване на необходимите ресурси за функциониране и подобряване на СУК;

- приобщаване на персонала чрез съобщаване и разясняване на насоките на развитие на организацията.

 

Ръководството на организацията декларира, че при своята цялостна дейност в областта на качеството на управление и предлаганите услуги ще се спазва цялата приложима нормативна база, поема ангажимент за осигуряване непрекъснато подобрение, като ще работи в посока на непрекъснатото усъвършенстване на системата.

            Политиката е разпространена, комуникирана и разбрана в организацията, достъпна е до заинтересованите страни и обществеността.

Като управител на „Топ хаус“ ООД, декларирам личното си участие в разработването и изпълнението на настоящата Политика по качеството.

 

Дата: 01.06.2018г.